REEN Control

REEN Control tilrettelegger for mindre svinn, høyere kildesorteringsgrad og økt materialgjenvinning for en renere og bedre verden. Med REEN Control får du oversikt over hvor mye du kaster, og hva du kaster. For eksempel, se hvor mye matsvinn du produserer og hva som er forbruket ditt. Tjenesten kan brukes på alt fra avfallsrom til kjøkkenbenken. REEN Control gjør det enklere å følge kastemønster i sanntid for å øke kildesorteringsgrad og materialgjenvinning. Måling av avfallsfraksjoner, vekt, kost og CO2 er enkelt og intuitivt, som igjen vil gi deg bedre kontroll over din avfallshåndtering.

Reen Access

Med REEN Access kan du se hvem som kaster og når avfallet blir kastet. Dataen er presentert på et lett forståelig grensesnitt og godkjent av EU personvernordning. REEN Access gjør det enklere å sette inn tiltak og insentiver brukere for å kaste riktig. Dermed redusere Co2 utslipp og kostnader knyttet til avfallshåndteringen.

Ved å bruke enten REEN RFID kort eller integrasjon i eksisterende infrastruktur vil REEN Access identifisere hvem og når avfall kastes. Dette gjør kasting av avfall mer oversiktlig og enklere å følge opp for riktig fakturering og redusert kost. På administrasjonssiden får du pålitelige data som enkelt kan kobles til andre systemer gjennom REEN API’et, slik at du effektivt kan viderefakturere basert på faktorer som antall avfallsleveringer.


Fordeler

• Besparelse av tid og penger
• Full kontroll over brukertilganger
• Kvalitetssikret data lett tilgjengelig
• Tilgangshistorikk
• Brukervennlig administrasjonsverktøy for tilgangsstyring
• Få oversikt over ditt matsvinn og matavfall i sanntid • Hva er matsvinn? (Spiselig mat som kastes) • Hva er matavfall? (Ikke spiselig mat som kastes) • Få oversikt over forbruk for å tilrettelegge for kildesortering • Bruk data for å redusere restavfall og tilknyttede kostnader • Hva er restavfall?
REEN CONTROL ACCESS

Hvorfor REEN Control Access?

Ved å bruke enten REEN RFID kort eller integrasjon i eksisterende infrastruktur vil REEN Control Access identifisere hvem og når avfall kastes. Dette gjør kasting av avfall mer oversiktlig og enklere å følge opp for riktig fakturering og redusert kost. På administrasjonssiden får du pålitelige data som enkelt kan kobles til andre systemer gjennom REEN API’et, slik at du effektivt kan viderefakturere basert på faktorer som antall avfallsleveringer.

Fordeler

  • ic24-check@2x Full kontroll over brukertilganger
  • ic24-check@2x Tilgangshistorikk
  • ic24-check@2x Kvalitetssikret data lett tilgjengelig
  • ic24-check@2x Brukervennlig administrasjonsverktøy for tilgangsstyring
  • ic24-check@2x Få sanntidsinnsikt i matavfall og ikke-spiselig organisk avfall.
  • ic24-check@2x Utnytt data for å optimalisere avfallssortering og minimere restavfall.

Verdifullt avfall. Teknologiens kraft.

REEN Control har et så brukervennlig grensesnitt at ansatte begynte å bruke tjenesten umiddelbart, riktig og uten opplæring. Med REEN Control kan vi planlegge måltidsoppsett med lavest mulig karbonavtrykk, noe som var umulig for oss å gjøre før. Vi sparer penger og miljø.
Christian Vestrup
Seksjonsleder ved Kongsberg sykehus

Der bærekraft møter lønnsomhet

Løser dagens miljøproblemer med avfallsrelatert forurensning én beholder om gangen.

Utforsk våre tjenester.

REEN Control

Tilrettelegger for mindre svinn og økt kildesorteringsgrad ved å levere presis data på hva og hvor mye avfall du kaster. Samt brukertilganger for oversiktlig kontroll og styring over avfallsrom.

REEN CMS

Containerstyring med intelligent lagerstyring og identifisering av systemressurser. REEN CMS gir deg full kontroll over containerparken ved å hente inn data som sørger for en effektiv og lønnsom avfallshåndtering.
Les mer

REEN Drive

REEN Drive gir deg full kontroll over flåten. Visualiser kjøretøyene, se status og finn nærmeste tilgjengelige bil. Få detaljert rapportering om turer, kilometer, CO2-utslipp og analyser flåtens utnyttelsesgrad. Effektiviser styringen, ta bedre beslutninger og reduser kostnader med REEN Drive.
Les mer

REEN CMS Volume

Optimaliseringsverktøy for fyllegraden av dine containere og dynamisk tømme- og ruteplanlegging for mest effektiv avfallshåndtering. Muliggjør for deg å kjøre etter behov og ikke kalender.
Les mer
REEN TEKNOLOGI

Kom i gang med REEN Control

Effektivisering av avfallshåndtering
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
De siste nyhetene, artiklene og ressursene sendes til innboksen din ukentlig.
© 2023 REEN. Alle rettigheter forbeholdt.
nb_NONorwegian