Om
oss.

REENs ekspertise og verdensklasse teknologi gir den verdifulle innsikten som trengs for å strømlinjefore avfallshåndteringen. Med langsiktige mål satt for å redusere driftskostnader og miljøpåvirkninger, er vår oppgave å effektivisere avfallshåndtering og måten avfall resirkuleres på.

I løpet av det siste tiåret har vårt morselskap ABAX utviklet og investert i telekommunikasjon, kjøretøyteknologier og informatikk for å bli det nest største telematikkselskapet i Europa. Etter å ha utvidet virksomheten vår til å fokusere på avfallshåndteringsløsninger, kjøpte vi Enevo – en global utvikler av sensorteknologi og dynamiske ruteløsninger (Advanced Routes). 

I dag står REEN som en unik avansert leverandør av banebrytende teknologi. Som vi fortsetter å vokse og utvikle vår teknologi, håper vi å sette scenen for en ny æra av samarbeid og innovasjon i avfallshåndteringen.

Where the richness of waste meets the brilliance of technology - this is REEN.

Hva vi gjør.

Vi jobber med offentlige og private aktører som ønsker å bidra til et mer lønnsomt og bærekraftig samfunn.

REENs teknologi gir verdifull innsikt, for å effektivisere innsamling, måling og transport av avfall. Med avanserte sensorer i verdensklasse gir vi “liv” til avfallsbeholderne dine. Disse sensorene sender digital informasjon som gir deg oversikt, innsikt, dokumentasjon og kontroll. Det betyr en mer bærekraftig og kostnadseffektiv hverdag.

For å sikre de beste løsningene, vektlegger vi i REEN tydelig kommunikasjon, kontinuerlige tilbakemeldinger og fokus på kundens behov.

Dagens situasjon.

REEN skiller seg ut som en unik leverandør som tilbyr banebrytende skytjenester og sensorer, med målsetting om effektiv og bærekraftig avfallshåndtering.

I løpet av det siste tiåret har REENs morselskap ABAX, vokst til å bli Europas nest største telematikkselskap. REEN kjøpte i 2021 opp selskapet, Enevo - en global utvikler av sensorteknologi og dynamiske kjørerutesystem.

Sammen fortsetter vi å utvikle vår patenterte teknologi. REEN ønsker å bane vei for en ny era med samarbeid og innovasjon innenfor avfallsbransjen. Etter å ha installert tusenvis av sensorer i Norden, ser vi at lønnsomhet og bærekraft kan gå hånd i hånd.

"En datadreven og bærekraftig løsning for din bedrift."
For en bærekraftig fremtid.

“FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030”. - FN. Målene tar for seg miljø, økonomi og sosiale forhold som sammenhengende utfordringer, og måsees på som en helhet. Vi må alle jobbe sammen for å nå FNs bærekraftsmål. REEN svarer på FNs oppfordring med kreativitet, kunnskap og teknologi, og jobber systematisk for å dekke behovene til to av disse målene:


Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.” - (FN) REEN strømlinjeformer avfallshåndteringen på en effektiv og bærekraftig måte.
“Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.” (FN) REEN-teknologien bidrar til reduksjon av avfallsindustriens karbonavtrykk.

Si hei.

Norge

Hammergata 24 3264
Larvik
+47 335 10 500

Finland

Konepajankuja 1 00510
Helsinki
+358 9 3517 0000

Storbritannia

9 & 9a The Square, Keyworth, Nottingham, NG12 5JT 
+44 (0)115 8247200 

Love it. Own it. Get the job done.

Strømlinjeformer Avfallshåndtering
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
De siste nyhetene, artiklene og ressursene sendes til innboksen din ukentlig.
© 2023 REEN. Alle rettigheter forbeholdt.
nb_NONorwegian