REEN
Tjenester
.

Automatisk måling, kalkulering og optimalisering av innskudd- og henterater, samt brukertilganger for oversiktlig kontroll og styring over avfallsdeponi.

Les mer

Containerstyring med intelligent lagerstyring og identifisering av systemressurser ved å kombinere fyllnivå-sensorer og QR-koder.

Les mer

Multifunksjonell flåtestyring og sensorløsning for alle kjøretøy og maskiner, som bidrar til å redusere drivstofforbruk, slitasje på kjøretøy og C02-utslipp.

Les mer

Optimaliseringsverktøy for posisjonering av containere og enkel dynamisk tømme- og ruteplanlegging.

Les mer

REEN Controll
Kontrollering og innsamling gjort enkelt.
REEN Control inkluderer både REEN Control Access og REEN Control Measure. Access måler, kalkulerer og optimaliserer automatisk brukertilganger til avfallsrom. Measure registrerer, måler og kalkulerer automatisk fyllings- og henterater for å optimalisere fremtidige resirkuleringsstrømmer. Når Access og Measure brukes samlet, får du en enhetlig opplevelse som er enkel å kontrollere og administrere.
Fordeler med Measure:
 • Mål og forutsi automatiske trender fra deponert avfall og henterater
 • Registrer automatisk det deponerte avfallet og hvem eller hvilket selskap som foretok deponeringen
 • Effektiv innsamling av KPI’er for både høy- og lavnivå statistikk
Fordeler med Access:
 • Oppdag automatisk hvem som har tilgang til et område
 • Automatisk døråpning når en autorisert person nærmer seg
 • Kompiler riktig tilgangshistorikk for KPI-høsting
REEN CMS
Optimalisert, datadrevet logistikk.
REEN Container Management Service (CMS) er intelligent lagerstyring som kombinerer sensorer for fyllingsnivå og QR-koder som identifiserer systemressurser. For å sikre korrekt plassering av godkjente containere, gjør CMS sporing av livssykluser til avfallsbeholdere enkelt og sikrer at de målte vekt-til-volum-forholdene er på nivå med ønskede KPI’er. Sluttmålet er betydelig kostnadsreduksjon, smartere hentefrekvenser og bedre kontroll over fakturering og innkjøp.

Hovedfordeler
 • QR-koder for identifisering av systemressurser
 • Optimalisert plassering av containere og eiendeler
 • Målbare fyllingsgrader for å oppnå ønskede KPI’er
REEN DASHBORDS OG GRENSESNITT
Ren og oversiktlig ressursforvaltning.
Ta kontrollen tilbake med REENs dashbord og grensesnitt. Basert på dataene som samles inn fra våre patenterte sensorer, gir vi deg det du trenger for å måle, forutsi og strømlinjeforme håndteringen av dine containere og resirkuleringsstrømmer. Med økt innsikt, forbedret oversikt av brukertilgang og tillatelser, og sømløse integrasjoner, får du bedre beslutningsgrunnlag og klarere driftskontroll. REEN-brukergrensesnittet kan også synkroniseres med dine eksisterende systemer ved å bruke vårt Application Programming Interface (API).
REEN Drive
Effektiv flåte administrasjon.
REEN Drive er en multifunksjonell datafangst-sensor for alle kjøretøy og maskiner. Med datadrevet ruteplanlegging reduseres tomgang, drivstofforbruk, slitasje på kjøretøy og CO2-utslipp. Kombinert med trådløse oppdateringer og brukervennlige grensesnitt, er resultatet effektiv henting av avfall, feilfri fakturadokumentasjon og en bedre kundeopplevelse. Drive gir deg friheten til å fokusere på det som betyr mest.

Hovedfordeler:
 • Komplett oversikt over hele flåten
 • Lavere transportkostnader
 • Rapporter som følger kvalitetsstandarder
REEN Advanced routes
Forenklet dynamisk planlegging.
REEN Advanced Routes er et optimaliseringsverktøy for ruteplanlegging og plassering av containere. Avanserte ruteberegninger planlegges i sanntid basert på datavariabler som tid, plassering, trafikk, kjøretøykapasitet og type. Advanced Routes forenkler dynamisk planlegging og ruteberegning for å maksimere bedriftens inntekter, omsetning og bidrar til å spare opptil 40 % på drivstofforbruk og kjøretidskostnader.

Hovedfordeler:
 • Spar 25-40 % av kostnadene til drivstoff og kjøretid
 • Forbedre effektiviteten til leveranser eller henting for å maksimere inntektene
 • Øk omsetningen ved å bruke samme flåte for å betjene 40 % flere lokasjoner
Sensorer
Drevet av smarte sensorer.
REENs programvare er en åpen plattform, designet for å effektivisere avfallshåndteringen. Vi har våre egne patenterte sensorer, og vi bruker tjenester fra ABAX sitt globale nettverk.

REEN TEKNOLOGI
Kom i gang med REEN i dag