Avfallshåndtering

Avfallshåndtering – må behandles riktig

I en verden hvor bærekraft og miljøvern blir stadig viktigere, er effektiv avfallshåndtering og av nøklene til å minimere negativ påvirkning på planeten vår.

Vi effektiviserer prosessen

Med moderne teknologi gir vi deg innsikten du trenger for å strømlinjeforme avfallshåndteringen. Våre tjenester lar deg redusere driftskostnader og klimautslipp ved riktig kildesortering av for eksempel EE-avfall.  

Våre tjenester

Se nærmere på tjenestene vi tilbyr:

REEN Control

 • Legger til rette for mindre svinn og økt kildesortering med nøyaktige data på hva og hvor mye avfall du kvitter deg med.

REEN CMS

 • Containerstyring, automatisk lagerstyring og identifisering av systemressurser. REEN CMS lar deg ha full kontroll over containerparken ved å samle data som sørger for en effektiv og lønnsom avfallshåndtering.

REEN Drive

 • Gir deg full kontroll over flåten. Visualiser kjøretøyene, se status og finn nærmeste ledige bil. Få omfattende rapportering om turer, kilometer, CO2-utslipp og analysator av flåtens utnyttelsesgrad. Effektiviser styringen, bedre beslutninger og reduserte kostnader.

REEN CMS Volume

 • Optimaliseringsverktøy for fyllegraden av dine beholdere (med og uten lokk) og dynamisk tømme- og ruteplanlegging for mest effektiv avfallshåndtering. Slik kan du kjøre etter behov og ikke kalender.

Eksempler på hvorfor du bør velge REEN:

Spar penger

 • Automatisert ruteplanlegging
 • Slipp unødvendig innsamling
 • Redusert bruk av drivstoff og slitasje på kjøretøy

Økt effektivitet

 • Unngå henting av tomme containere
 • Reduser tid på veien med optimalisering av ruteplanlegging
 • Maksimere avfallet du henter inn

Full kontroll

 • Status på containere
 • Oversikt over flåten
 • Kostnader og oversikt over miljøpåvirkning

Mindre trøbbel

 • Flåtestyring
 • Innkjøpskontroll
 • En app som viser sjåfører en nøyaktig plassering av containerne

Farlig avfall: Sikker håndtering

Farlig avfall omfatter materialer som er skadelige for både mennesker og miljøet. Disse kan kombineres med kjemikalier, elektronisk avfall, og andre stoffer som krever spesielle håndteringsmetoder. Feil håndtering av slikt avfall kan føre til alvorlige miljø- og helsemessige konsekvenser, noe som krever viktighet av å ha et sikkert system på plass for å sikre trygg avfallshåndtering.

REEN tilbyr spesialiserte tjenester for innsamling, transport, behandling, gjenvinning og forsvarlig deponering av farlig avfall. Ved å bruke avanserte teknologier og metodikk sikrer vi at farlig avfall håndteres på en sikker måte som overholder strenge miljøstandarder og regelverk.

Søppelhåndtering

Unngå skade på mennesker: Sikkerhet i fokus

Når det gjelder avfallshåndtering, er sikkerhet for mennesker og miljøet viktigst. Dette gjelder ikke bare behandling av farlig avfall, men for all avfallshåndtering. Vi tar det på alvor og har implementert robust sikkerhetstiltak for å beskytte både ansatte og lokalsamfunnet.

Gjennom kontinuerlig opplæring og strenge prosedyrer sikrer REEN at alle ansatte er godt forberedt til å håndtere potensielle risikoer knyttet til avfallshåndtering. Dette inkluderer alt fra korrekt bruk av personlig verneutstyr til nøye overholdelse av prosedyrer for håndtering og transport av avfall.

Gjenvinning: En nøkkel til bærekraftig vekst

Gjenvinning spiller en sentral rolle i håndteringen og er avgjørende for å redusere materielle behov, spare energi og redusere avfallsmengder. REEN tilbyr omfattende gjenvinningstjenester som hjelper bedrifter å omdanne avfall til verdifulle ressurser. Ved å investere i moderne gjenvinningsteknologier maksimerer vi potensialet for materialgjenvinning og støtter kundenes bærekraftsmål.

Våre tjenester inkluderer sortering, behandling og omdanning av ulike typer materialer, slik at de kan reintegreres i økonomien. Dette reduserer en miljøpåvirkning og støtter sirkulær økonomi hvor ingenting går til å spille.

Gjeldende krav

For å sikre at din bedrift ikke bare beskytter miljøet, overholder men også lovmessige krav, tilbyr vi ekspertise innen avfallsreguleringer. Lovgivningen rundt avfallshåndteringen blir stadig strengere, og det er viktig å holde seg oppdatert for å unngå kostbare bøter og juridiske problemer.

REEN hjelper dere med å navigere i det komplekse landskapet av nasjonale og internasjonale avfallsforskrifter. Med vår inngående kjennskap til gjeldende krav kan vi tilby tilpassede løsninger som sikrer full overholdelse og effektiv håndtering av både farlig og ikke-farlig avfall.

Velg REEN – vi bryr oss om riktig avfallshåndtering 

Effektiv avfallshåndtering er mer enn bare en nødvendighet; det er en mulighet til å demonstrere ansvarlighet og fremme bærekraftig utvikling. Med REEN som partner kan du være trygg på at avfall blir håndtert på en sikker, effektiv og miljøvennlig måte. 

Vårt mål er å hjelpe din bedrift med å oppnå sine miljømessige mål, samtidig som vi forbedrer bunnlinjen gjennom innovative avfallsløsninger. La oss sammen jobbe for en renere, tryggere og mer bærekraftig fremtid.

Enten du er innbygger, avfallshåndteringsselskap, utstyrsleverandør eller en kommune, så har vi alle en viktig rolle med å endre hvordan verden håndterer søppel. I REEN, kan vi hjelpe deg å forene de små handlingene for å skape noe større.

REEN Control

Tilrettelegger for mindre svinn og økt kildesorteringsgrad ved å levere presis data på hva og hvor mye avfall du kaster. Samt brukertilganger for oversiktlig kontroll og styring over avfallsrom.
Les mer

REEN CMS

Containerstyring med intelligent lagerstyring og identifisering av systemressurser. REEN CMS gir deg full kontroll over containerparken ved å hente inn data som sørger for en effektiv og lønnsom avfallshåndtering.
Les mer

REEN Drive

REEN Drive gir deg full kontroll over flåten. Visualiser kjøretøyene, se status og finn nærmeste tilgjengelige bil. Få detaljert rapportering om turer, kilometer, CO2-utslipp og analyser flåtens utnyttelsesgrad. Effektiviser styringen, ta bedre beslutninger og reduser kostnader med REEN Drive.
Les mer

REEN CMS Volume

Optimaliseringsverktøy for fyllegraden av dine containere og dynamisk tømme- og ruteplanlegging for mest effektiv avfallshåndtering. Muliggjør for deg å kjøre etter behov og ikke kalender.
Les mer
REEN TEKNOLOGI

Kom i gang med REEN Control

Strømlinjeformer Avfallshåndtering
ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV
De siste nyhetene, artiklene og ressursene sendes til innboksen din ukentlig.
© 2023 REEN. Alle rettigheter forbeholdt.
nb_NONorwegian