Om 
oss.

REEN forvandler avfallshåndtering til et bærekraftig, lukket system gjennom bruk av intelligente sensorer, datainnsamling og skytjenester. Ved å bruke REEN-teknologi, strømlinjer vi sammen prosessen på en effektiv, bærekraftig og lønnsom måte.
Hva vi gjør.
Vi jobber med offentlige og private aktører som ønsker å bidra til et mer lønnsomt og bærekraftig samfunn.

REENs teknologi gir verdifull innsikt, for å effektivisere innsamling, måling og transport av avfall. Med avanserte sensorer i verdensklasse gir vi “liv” til avfallsbeholderne dine. Disse sensorene sender digital informasjon som gir deg oversikt, innsikt, dokumentasjon og kontroll. Det betyr en mer bærekraftig og kostnadseffektiv hverdag.

For å sikre de beste løsningene, vektlegger vi i REEN tydelig kommunikasjon, kontinuerlige tilbakemeldinger og fokus på kundens behov.

I dag.
REEN skiller seg ut som en unik leverandør som tilbyr banebrytende skytjenester og sensorer, med målsetting om effektiv og bærekraftig avfallshåndtering.

I løpet av det siste tiåret har REENs morselskap ABAX, vokst til å bli Europas nest største telematikkselskap. REEN kjøpte i 2021 opp selskapet, Enevo - en global utvikler av sensorteknologi og dynamiske kjørerutesystem.

Sammen fortsetter vi å utvikle vår patenterte teknologi. REEN ønsker å bane vei for en ny era med samarbeid og innovasjon innenfor avfallsbransjen. Etter å ha installert tusenvis av sensorer i Norden, ser vi at lønnsomhet og bærekraft kan gå hånd i hånd.
En datadreven og bærekraftig løsning for din bedrift.
For en bærekraftig fremtid.
“FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030”. - FN. Målene tar for seg miljø, økonomi og sosiale forhold som sammenhengende utfordringer, og måsees på som en helhet. Vi må alle jobbe sammen for å nå FNs bærekraftsmål. REEN svarer på FNs oppfordring med kreativitet, kunnskap og teknologi, og jobber systematisk for å dekke behovene til to av disse målene:

“Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.” - (FN)

REEN strømlinjeformer avfallshåndteringen på en effektiv og bærekraftig måte.

“Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.” (FN)

REEN-teknologien bidrar til reduksjon av avfallsindustriens karbonavtrykk.

Si hei.
Vil du være med å endre måten verden håndterer avfall på? Vi er alltid på utkikk etter engasjerte kolleger som elsker det de gjør, som tar eierskap til oppgavene sine og får jobben gjort.
Larvik - Norway
Nottingham - United Kingdom
Helsinki - Finland
Boston - USA
Love it.    Own it.    Get the job done.