Intelligent avfallshåndtering
REEN er en teknologileverandør som effektiviserer innsamling og transport av avfall. Med sensorer i verdensklasse, kombinert med intelligente skybaserte verktøy, bruker REEN data for å gjøre avfallsbeholderne smarte.
Love it.    Own it.    Get the job done.
Avfallsanalyse.

Registrer innsamlet avfall, vekt, lokasjon og tilstand på containeren.

Kalkuler den mest optimale ruten i løpet av sekunder, og reduser de administrative byrdene til det operasjonelle teamet.

Enkel tilgang til data som lar deg spore containerens lokasjon, tilstand, fyllingsnivå og antall enheter du administrerer.

Reduser driftskostnadene, bedre sjåførens sikkerhet, og forenkle håndtering av driftsikkerhet på veien.

Automatiser
prosessen
,  få resultater.
Vi tror på å jobbe smartere, ikke hardere. Så, vi har utviklet et sensorsystem som enkelt kan integreres i hele verdikjeden. Ved å tilby en enklere måte å samle og implementere innhentet data, kan vi hjelpe selskaper som håndterer avfall med å forbedre logistikk effektiviteten, noe som fører til reduserte driftskostnader og industriens CO2 -utslipp.
Spar penger

Snu utfordringer til fortjeneste gjennom reduksjon av ressurskrevende planlegging, avskrivninger på utstyr og unødvendige opprydding og innsamlingskostnader.

Øk effektiviteten

Effektivisering av innsamlings- og transportmetoder sparer tid, reduserer drivstofforbruket og minimerer karbonutslipp.

Monitorer kontinuerlig

Oversiktlig flåtestyring skaper åpenhet, og forbedrer forholdene i verdikjeden mellom forbrukere, private interessenter og kommuner.

Reduser feilraten

En konsistent og nøyaktig løsning for forbedret flåtestyring, bærekraftsrapportering, innkjøpskontroll, containerstatus, lagerbeholdning og mobil app posisjonering.

Avanserte Sensorer,
Enkelt grensesnitt.
REEN er drevet av smart sensorteknologi i verdensklasse, utviklet for å tåle avfallsindustriens strenge krav. Komplementert med REEN Cloud, jobber våre utviklere kontinuerlig for å sikre at alle systemer er tydelige, enkle og direkte. Legg til vårt eminente supportteam, utstyrt med avfall, operativ og teknisk ekspertise, og du har verktøyene som trengs for å "få jobben gjort".
En optimalisert logistikk reduserer kostnadene.
Der bærekraft møter lønnsomhet

Løser dagens miljøutfordringer rundt avfallsrelatert forurensning én container om gangen

Er REEN noe for deg?
Enten du er innbygger, avfallshåndteringsselskap, utstyrsleverandør, eller en kommune, så har vi alle en viktig rolle med å endre hvordan verden håndterer søppel. I REEN, kan vi hjelpe å deg å forene de små handlingene for å skape noe større.

Med teknologi fra REEN har vi full kontroll på utstyret vårt. Dette bidrar til bedre planlegging og mer sømløs logistikk fordi vi alltid vet hvor hver container er lokalisert. I tillegg gir teknologien innsikt i tilstanden til utstyret.

Alles Miljø drives av troen på at kvalitet, langsiktighet og estetikk er best for miljøet, kulturen og lommeboka. REEN representerer med sine verdier og produkter, gode eksempler på morgendagens tekniske løsninger i dag. Reen i kombinasjon med våre innsatsfaktorer, harmonerer godt for vår innsats i levering av bærekraftige løsninger i dag og i fremtiden. Sammen står vi sterkere!

Sensorløsningen fra REEN er en løsning som fungerer for alle typer beholdere / containere. Den passer også kunder i alle størrelser, om det er 20 eller 2000 sensorer som er behovet, så er den skalerbare softwaren som ligger i skyen enkel å bruke. Rett og slett en komplett løsning, fra robust sensor til et avansert logistikksystem med automatisk generering av daglige ruter.