Søppelsortering i system

Søppelsortering –  system fra REEN

Vi bryr vi oss om klima og kildesortering. Vi effektiviserer avfallshåndtering og gjør henting av avfall enklere og bedre for miljøet til en fornuftig pris. Prøv søppelsortering-system fra REEN.

Med økende fokus på miljøbevaring og bærekraft, står både husholdninger og bedrifter overfor utfordringen med å implementere effektive søppelsorteringssystemer. REEN tilbyr flere avanserte løsninger for søppelsortering som ikke bare forbedrer avfallshåndteringen, men også bidrar til en mer bærekraftig fremtid.

Kildesortering – avfallshåndtering gjort enkelt

Kildesortering er prosessen hvor avfall sorteres ved kilden, det vil si der avfallet oppstår. Dette er fundamentet for effektiv gjenvinning og avfallshåndtering. Gjennom å sortere avfallet i kategorier som papir, plast, metall, og organisk materiale, kan materialene behandles og gjenbrukes på en mer effektiv måte.

REENs søppelsorteringssystemer er designet for å gjøre kildesortering enkel og intuitiv. Ved å tilby klart merkede innsamlingsbeholdere og informativ veiledning, hjelper REEN både husholdninger og bedrifter med å sortere avfallet sitt korrekt fra starten. Dette øker mengden av resirkulerbart materiale og reduserer kontaminering, noe som er avgjørende for gjenvinningsprosessen. 

Avfall: En ressurs med ubrukt potensial

Avfall trenger ikke å være en byrde. Med riktig håndtering kan det som tidligere ble sett på som søppel omdannes til verdifulle ressurser. REENs søppelsorteringssystemer er utformet for å maksimere gjenbruk og minimere avfall. Ved å bruke teknologi og innovative prosesser, omdanner REEN avfall til nyttige produkter eller energi.

Vår tilnærming til avfallshåndtering inkluderer avansert sorteringsteknologi som effektivt separerer og behandler forskjellige typer materialer. Dette gjør det mulig å utnytte materialer som ellers ville gått til spille, og bidrar dermed til en reduksjon i behovet for nye råmaterialer og en reduksjon av avfallsmengden.

Søppelsortering system

Plast: En utfordring og mulighet

Plastavfall er en av de største miljøutfordringene vi står overfor i dag. Effektiv håndtering og gjenvinning av plast er derfor kritisk for miljøet. REEN har utviklet spesialiserte systemer for å takle denne utfordringen, og fokuserer på å forbedre innsamling, sortering og gjenvinning av plastmaterialer.

Ved å anvende innovative teknikker og maskiner kan våre systemer nøyaktig identifisere og sortere ulike typer plast, noe som er essensielt for kvalitetsgjenvinning. Videre arbeider REEN med lokale og internasjonale partnere for å sikre at plasten som samles inn, blir behandlet på en måte som maksimerer gjenbruk og reduserer miljøpåvirkningen.

Velg REEN

Effektive søppelsorteringssystemer er en nøkkelfaktor i møtet med dagens miljøutfordringer. Med REENs innovative løsninger kan husholdninger og bedrifter ikke bare bidra til en mer bærekraftig fremtid, men også oppnå betydelige økonomiske fordeler ved å redusere avfall og øke effektiviteten i avfallshåndteringen. Våre tjenester inkluderer:

REEN Control

  • Legger til rette for mindre svinn og økt kildesorteringsgrad med nøyaktig data på hva og hvor mye avfall du kvitter deg med.

REEN CMS

  • Containerstyring, automatisk lagerstyring og identifisering av systemressurser. REEN CMS lar deg ha full kontroll over containerparken ved å samle data som sørger for en effektiv og lønnsom avfallshåndtering.

REEN Drive

  • Gir deg full kontroll over flåten. Visualiser kjøretøyene, se status og finn nærmeste ledige bil. Få omfattende rapportering om turer, kilometer, CO2-utslipp og analyser av flåtens utnyttelsesgrad. Effektiviser styringen, ta bedre beslutninger og reduser kostnader.

REEN CMS Volume

  • Optimaliseringsverktøy for fyllegraden av dine beholdere (med og uten lokk) og dynamisk tømme- og ruteplanlegging for mest effektiv avfallshåndtering. Slik kan du  kjøre etter behov og ikke kalender.

REEN Control

Facilitates reduced waste and increased sorting rate by providing accurate data on what and how much waste you dispose of. It also offers user access for clear control and management of waste areas.
Read

REEN CMS

Container management with intelligent inventory control and identification of system resources. REEN CMS gives you full control over the container park by collecting data that ensures efficient and profitable waste management.
Read

REEN Drive

Visualize vehicles, check their status, and find the nearest available car. Get detailed reports on trips, mileage, CO2 emissions, and analyze fleet utilization. Streamline management, make better decisions, and reduce costs with REEN Drive.
Read

REEN CMS Volume

Optimization tool for container fill levels and dynamic emptying and route planning for the most efficient waste management. Enables you to operate based on demand rather than a calendar.
Read
REEN TECHNOLOGY

Get started today with REEN Control.

Streamlining Waste Management
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
The latest news, articles, and resources, sent to your inbox weekly.
© 2023 REEN. All rights reserved.
en_GBEnglish