Avfallshåndtering

Avfallshåndtering – må behandles riktig

I en verden hvor bærekraft og miljøvern blir stadig viktigere, er effektiv avfallshåndtering en av nøklene til å minimere negativ påvirkning på planeten vår.

Vi effektiviserer prosessen

Med moderne teknologi gir vi deg innsikten du trenger for å strømlinjeforme avfallshåndteringen. Våre tjenester lar deg redusere driftskostnader og klimautslipp ved riktig kildesortering av for eksempel EE-avfall.  

Våre tjenester

Se nærmere på tjenestene vi tilbyr:

REEN Control

 • Legger til rette for mindre svinn og økt kildesorteringsgrad med nøyaktig data på hva og hvor mye avfall du kvitter deg med.

REEN CMS

 • Containerstyring, automatisk lagerstyring og identifisering av systemressurser. REEN CMS lar deg ha full kontroll over containerparken ved å samle data som sørger for en effektiv og lønnsom avfallshåndtering.

REEN Drive

 • Gir deg full kontroll over flåten. Visualiser kjøretøyene, se status og finn nærmeste ledige bil. Få omfattende rapportering om turer, kilometer, CO2-utslipp og analyser av flåtens utnyttelsesgrad. Effektiviser styringen, ta bedre beslutninger og reduser kostnader.

REEN CMS Volume

 • Optimaliseringsverktøy for fyllegraden av dine beholdere (med og uten lokk) og dynamisk tømme- og ruteplanlegging for mest effektiv avfallshåndtering. Slik kan du  kjøre etter behov og ikke kalender.

Eksempler på hvorfor du bør velge REEN:

Spar penger

 • Automatisert ruteplanlegging
 • Slipp unødvendig innsamling
 • Redusert bruk av drivstoff og slitasje på kjøretøy

Økt effektivitet

 • Unngå henting av tomme containere
 • Reduser tid på veien med optimalisering av ruteplanlegging
 • Maksimere avfallet du henter inn

Full kontroll

 • Status på containere
 • Oversikt over flåten
 • Kostnader og oversikt over miljøpåvirkning

Mindre trøbbel

 • Flåtestyring
 • Innkjøpskontroll
 • En app som viser sjåfører en nøyaktig plassering av containerne

Farlig avfall: Sikker håndtering

Farlig avfall omfatter materialer som er skadelige for både mennesker og miljøet. Disse kan inkludere kjemikalier, elektronisk avfall, og andre stoffer som krever spesielle håndteringsmetoder. Feil håndtering av slikt avfall kan føre til alvorlige miljø- og helsemessige konsekvenser, noe som understreker viktigheten av å ha et pålitelig system på plass for å sikre trygg avfallshåndtering.

REEN tilbyr spesialiserte tjenester for innsamling, transport, behandling, gjenvinning og forsvarlig deponering av farlig avfall. Ved å bruke avanserte teknologier og metodikk sikrer vi at farlig avfall håndteres på en sikker måte som overholder strenge miljøstandarder og regelverk.

Søppelhåndtering

Unngå skade på mennesker: Sikkerhet i fokus

Når det gjelder avfallshåndtering, er sikkerhet for mennesker og miljøet viktigst. Dette gjelder ikke bare behandling av farlig avfall, men for all avfallshåndtering. Vi tar det på alvor og har implementert robuste sikkerhetstiltak for å beskytte både ansatte og lokalsamfunnet.

Gjennom kontinuerlig opplæring og strenge prosedyrer sikrer REEN at alle ansatte er godt forberedt til å håndtere potensielle risikoer knyttet til avfallshåndtering. Dette inkluderer alt fra korrekt bruk av personlig verneutstyr til nøye overholdelse av prosedyrer for håndtering og transport av avfall.

Gjenvinning: En nøkkel til bærekraftig vekst

Gjenvinning spiller en sentral rolle i avfallshåndteringen og er avgjørende for å redusere behovet for råmaterialer, spare energi og redusere avfallsmengder. REEN tilbyr omfattende gjenvinningstjenester som hjelper bedrifter å omdanne avfall til verdifulle ressurser. Ved å investere i moderne gjenvinningsteknologier maksimerer vi potensialet for materialgjenvinning og støtter kundenes bærekraftsmål.

Våre tjenester inkluderer sortering, behandling og omdanning av ulike typer materialer, slik at de kan reintegreres i økonomien. Dette reduserer miljøpåvirkningen og støtter en sirkulær økonomi hvor ingenting går til spille.

Gjeldende krav

For å sikre at din bedrift ikke bare beskytter miljøet, men også overholder lovmessige krav, tilbyr vi ekspertise innen avfallsreguleringer. Lovgivningen rundt avfallshåndtering blir stadig strengere, og det er viktig å holde seg oppdatert for å unngå kostbare bøter og juridiske problemer.

REEN hjelper dere med å navigere i det komplekse landskapet av nasjonale og internasjonale avfallsforskrifter. Med vårt inngående kjennskap til gjeldende krav kan vi tilby tilpassede løsninger som sikrer full overholdelse og effektiv håndtering av både farlig og ikke-farlig avfall.

Velg REEN – vi bryr oss om riktig avfallshåndtering 

Effektiv avfallshåndtering er mer enn bare en nødvendighet; det er en mulighet til å demonstrere ansvarlighet og fremme bærekraftig utvikling. Med REEN som partner kan du være trygg på at ditt avfall blir håndtert på en sikker, effektiv og miljøvennlig måte. 

Vårt mål er å hjelpe din bedrift med å oppnå sine miljømessige mål, samtidig som vi forbedrer bunnlinjen gjennom innovative avfallsløsninger. La oss sammen jobbe for en renere, tryggere og mer bærekraftig fremtid.

Enten du er innbygger, avfallshåndteringsselskap, utstyrsleverandør eller en kommune, så har vi alle en viktig rolle med å endre hvordan verden håndterer søppel. I REEN, kan vi hjelpe deg å forene de små handlingene for å skape noe større.

REEN Control

Facilitates reduced waste and increased sorting rate by providing accurate data on what and how much waste you dispose of. It also offers user access for clear control and management of waste areas.
Read

REEN CMS

Container management with intelligent inventory control and identification of system resources. REEN CMS gives you full control over the container park by collecting data that ensures efficient and profitable waste management.
Read

REEN Drive

Visualize vehicles, check their status, and find the nearest available car. Get detailed reports on trips, mileage, CO2 emissions, and analyze fleet utilization. Streamline management, make better decisions, and reduce costs with REEN Drive.
Read

REEN CMS Volume

Optimization tool for container fill levels and dynamic emptying and route planning for the most efficient waste management. Enables you to operate based on demand rather than a calendar.
Read
REEN TECHNOLOGY

Get started today with REEN Control.

Streamlining Waste Management
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
The latest news, articles, and resources, sent to your inbox weekly.
© 2023 REEN. All rights reserved.
en_GBEnglish